yamaha贴片机 服务电话:13922849780 中文版  |  English
 
最新公告
 

YAMAHA YV100X配件料号查询-深圳仁创机电

日期:2011/12/21 15:44:43
 

YV100X A2-1配件系列

No. Part No. Part Name Q'ty Remarks Date Revised No.
1 KV7-M1301-A0X COVER 1 ASSY 1
2 KV7-M1302-A0X COVER 2 ASSY 1
3 KV7-M1303-A0X COVER 3 ASSY 1
4 KV7-M1304-A0X COVER 4 ASSY 1
5 KV7-M1305-00X COVER 5 2
6 KV7-M1306-A0X COVER 6 ASSY 1
7 KV7-M1307-A0X COVER 7 ASSY 1
8 KV7-M1308-A0X COVER 8 ASSY 1
9 KV7-M1309-00X COVER 9 2
10 KM0-M1322-00X PLATE PLUG 4
11 KM0-M1331-01X BRACKET,GAS DAMPER 4
12 KM8-M1338-01X BRACKET ,MAIN SWITCH 1
13 KV7-M1336-00X BKT CORNER L,BACK 1
14 KV7-M1337-00X BKT CORNER L,FRONT 1
15 KV7-M1339-00X BKT CORNER R,BACK 1
16 KV7-M1340-00X BRACKET 1 COVER 9 2
17 KV7-M1341-00X BRACKET 2 COVER 9 2
18 KV7-M1342-00X BRACKET 3,COVER 9 2
19 KV7-M1343-00X BRACKET 4,COVER 9 2
20 KV7-M1349-00X PLATE 2 NUT 4
21 K46-M1374-10X HINGE 2 4
22 KH2-M1324-00X GRIP 4
23 KL3-M1348-10X GAS SPRING 4
24 KH5-M13B1-10X BRACKET KEYBOARD 1
25 KM0-M1346-00X SHOULDER,BOLT 8
26 KL0-M1318-00X COVER 18 1
27 KH1-M13A9-00X BUSH 1
28 K93-M1392-00X SPACER 4 TM-180-303
29 KV7-M1329-00X COVER 29 2
30 KM0-M1335-00X BKT 1 GATE COVER 4
31 KM0-M1332-00X BRACKET MAGNET 4
32 K93-M1388-00X MG.CATCH 4 TL-77S
33 KV8-M13D6-00X SEAL 1 1
34 KV7-M13D7-00X SEAL 2 1
35 KV7-M1350-00X CAP,PATLIGHT 1

YV100X 配件系列A2-2

No. Part No. Part Name Q'ty Remarks Date Revised No.
1 KV7-M1310-01X COVER 10 1
1-1 KV7-M1310-02X COVER 10 1 Z3 M9X0107
2 KV7-M1311-00X COVER 11 1
3 KV7-M1313-00X COVER 13 1
4 KV7-M1314-00X COVER 14 2
5 KV7-M1315-00X COVER 15 1
6 KV7-M1317-00X COVER 17 2
6-1 KV7-M1317-01X COVER 17 4 Z3 M940128
7 KV7-M1325-00X BRACKET 5 2
7-1 KV7-M1325-01X BRACKET 5 Z3 M940128
8 KG2-M1370-00X HINGE ASSY 12
9 K44-M1354-00X MG.CATCH 6 TL-152-2
10 KV7-M1326-00X BRACKET 1-1 3
11 KV7-M1370-00X BRACKET MAGNET 6
12 KV7-M1327-00X BRACKET 1-2 1
13 KV7-M1328-00X BRACKET 2 2
14 KV7-M1347-00X PLATE BRACKET 6
15 KJ0-M4187-00X FAN GUARD 2
16 KV7-M1371-00X BRACKET,FIX 2
17 KV7-M1372-00X HANDLE 1

No. Part No. Part Name Q'ty Remarks Date Revised No.
1 KM0-M3401-E2X PLATE E.FEEDER 1
2 KM0-M3402-F0X GUIDE F-1.TAPE 1
3 KM0-M3403-E0X GUIDE F-2.TAPE 1
4 KM0-M3405-01X STAND.1 1
5 KM0-M3406-01X STAND.2 1
6 KM0-M3408-E0X BRACKET E.VALVE 1
7 KM0-M3409-E0X COVER E.VALVE 1
8 KM8-M3410-E0X VALVE ASSY.E 1
8-1 KM8-M3410-E1X VALVE ASSY.L 1 X1 99/9 M960150
9 BF4BU-M3-70W JOINT 50
10 BF4BU JOINT 50
11 TT8-01 JOINT 4
12 TL8-01 JOINT 1
13 KM-06 MAFFLER 5
14 91317-06018 BOLT.HEX SOCKET 4
15 91317-04010 BOLT.HEX SOCKET 8
16 98907-04008 SCREW.BINDING HEAD 12
17 KG2-M3407-A0X AIR JOINT 50
18 KM0-M3419-E0X GUIDE E-5.TAPE 1
19 KM0-M3416-00X GASKET 50
20 98907-03004 SCREW.BINDING HEAD 50
21 91317-08020 BOLT.HEX SOCKET HEAD 4
22 KM0-M3404-E10 GUIDE E-3.TAPE 1
23 91317-04016 BOLT.HEX SOCKET HEAD 2
23-1 KV7-M2251-00X NYLOCK BOLT(M4X16) 30 X2 M960110
24 91317-03006 BOLT.HEX SOCKET HEAD 6
25 KM0-M3417-00X GUIDE4 2
26 KV0-M3410-41X VALVE.KIT 50

No. Part No. Part Name Q'ty Remarks Date Revised No.
1 KM9-M3401-H0X PLATE H.FEEDER 1
2 KM9-M3402-H0X GUIDE H-1.TAPE 1
3 KM9-M3403-H0X GUIDE H-2.TAPE 1
4 KM0-M3405-01X STAND.1 1
5 KM0-M3406-01X STAND.2 1
6 KM9-M3408-H0X BRACKET H.VALVE 1
7 KM9-M3409-H0X COVER H.VALVE 1
8 KM9-M3410-H0X VALVE ASSY.H 1
8-1 KM9-M3410-10X VALVE ASSY.R 1 X1 99/9 M960150
9 BF4BU-M3-70W JOINT 20
10 BF4BU JOINT 20
11 TT8-01 JOINT 1
12 TL8-01 JOINT 1
13 KM-06 MAFFLER 3
14 91317-06018 BOLT.HEX SOCKET 4
15 91317-04010 BOLT.HEX SOCKET 8
16 98907-04008 SCREW.BINDING HEAD 12
17 KG2-M3407-A0X AIR JOINT 20
18 KM0-M3416-00X GASKET 20
19 98907-03004 SCREW.BINDING HEAD 20
20 91317-08020 BOLT.HEX SOCKET HEAD 2
21 91317-03006 BOLT.HEX SOCKET HEAD 4
22 KM0-M3417-00X GUIDE4 2
23 KV0-M3410-41X VALVE.KIT 20

 

 

版权所有 © Yamaharcc.com 深圳市仁创自动化设备有限公司  电话:13922849780  QQ:384225819
网站备案号:粤ICP备19144191号   网站建设